Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες για το έτος 2014 – 2015!!!!!!! Σας παροτρύνουμε να δοκιμάσετε. Μπορεί να μην είναι από τους πιο δημοφιλείς τόπους προορισμού, είναι όμως ευκαιρία να βρεθείτε στο εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνετε τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό…

Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες για το έτος 2014 – 2015

Υποτροφίες μορφωτικές

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν οι υποτροφίες που αφορούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2014 – 2015, καθώς και για την εκμάθηση γλώσσας για το καλοκαίρι 2014. Οι υποτροφίες αυτές είναι αποτέλεσμα διμερών μορφωτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τις χώρες προορισμού. Αφορούν εκμάθηση της γλώσσας ή του πολιτισμού της χώρας υποδοχής, προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι χώρες αυτές είναι: Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Κίνα, Κροατία, Κύπρος, Λεττονία, Ν. Κορέα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία και Τσεχία.

Η οικονομική επιβάρυνση αφορά τις χώρες προορισμού, καθώς και η τελική επιλογή των υποψηφίων. Η ελληνική πλευρά απλά μεσολαβεί για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Οι προθεσμίες υποβολής είναι από 26 Νοεμβρίου 2013 έως 16 Δεκεμβρίου 2013. Οι λεπτομέρειες των δικαιολογητικών, των θέσεων που προσφέρονται σε κάθε χώρα περιλαμβάνονται στο συνημμένο έγγραφο παρακάτω, το οποίο θέλει αρκετή μελέτη…

Σας παροτρύνουμε να δοκιμάσετε. Μπορεί να μην είναι από τους πιο δημοφιλείς τόπους προορισμού, είναι όμως ευκαιρία να βρεθείτε στο εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνετε τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό…

Συνημμένα: το σχετικό αρχείο του υπουργείου παιδείας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s