Γερμανικά άλλη μια ξένη γλώσσα; Ή μήπως όχι και τόσο ξένη;

Λέξεις προερχόμενες από τα Ελληνικά, σύνταξη παρόμοια με τα Αρχαία Ελληνικά, γλώσσα της λογοτεχνίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας. Τελικά μήπως είναι μύθος πως τα Γερμανικά είναι δύσκολα;

Στο Lingua on the way, πιστεύουμε πως με οργάνωση, μεθοδικότητα και σωστή καθοδήγηση μπορούν όλοι να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο της γλώσσας που θα επιλέξουν, ακόμη κι αν αυτή είναι τα «ΔΥΣΚΟΛΑ» -για κάποιους- Γερμανικά.
Τα επίπεδα που προσφέρει το κέντρο μας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Athen, είναι τα παρακάτω:

A1: Fit in Deutsch 1

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών. Πιστοποιεί απλές, βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ …

  • να διατυπώνεις απλές ερωτήσεις και παρακλήσεις και να απαντάς ανάλογα.
  • να γράφεις, χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις και εκφράσεις, λίγα πράγματα για σένα και τους άλλους.
  • να κατανοείς συνομιλίες και κείμενα που αναφέρονται σε οικεία για σένα θέματα.

https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/prf/gzfit1.html

A2: Fit in Deutsch

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας από 12 έως 16 ετών. Πιστοποιεί βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2016

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 αντικαθίσταται από την εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch για εφήβους.
Η νέα εξέταση στο εξής θα ονομάζεται: Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 αντικαθίσταται από την εξέταση Goethe-Zertifikat A2 για ενήλικες.
Η νέα εξέταση στο εξής θα ονομάζεται: Goethe-Zertifikat A2

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το Εξεταστικό σας Κέντρο για την ακριβή ημερομηνία της πρώτης διεξαγωγής της εξέτασης Goethe-Zertifikat A2.

Zertifikat Β1

Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες. Χαρακτηρίζει το χρήστη της γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ…

• να κατανοείτε τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που εκφέρεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.
• να αντιμετωπίσετε τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες.
• να εκφρασθείτε απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.
• να διηγηθείτε εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψετε όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσετε σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 για εφήβους συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.
• Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 για ενηλίκους συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
• Το Goethe-Zertifikat Β1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο τρίτο επίπεδο (Β1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
• Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο απαιτούνται –ανάλογα με τις υπάρχουσες γνώσεις σας και τις προϋποθέσεις εκμάθησης – 350 με 650 διδακτικές ενότητες των 45 λεπτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Μεταξύ του Goethe-Zertifikat B1 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat B1 για ενηλίκους δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Και στις τέσσερις ενότητες τα θέματα είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων.
• Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι πανομοιότυπα.
• Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός έξι εβδομάδων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται δωρεάν. Για αιτήσεις που γίνονται μετά το πέρας αυτής της περιόδου καταβάλλεται παράβολο 20€. (Eurobank, Αριθμός λογαριασμού: 0026.0240.31.0200055465. Σαν αιτιολογία: Όνομα και επώνυμο του υποψηφίου.) Τα έξοδα αποστολής τα αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ο αιτών / η αιτούσα.
https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/prf/gzb1.html

Zertifikat B2

Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί γνώσεις σε προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ…

• να κατανοείτε τα βασικά νοήματα σύνθετων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις του ειδικού σας τομέα.
• να εκφράζεσθε προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, η συνομιλία με αυτόχθονα ομιλητή.
• να εκφράζεσθε για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με σαφή και αναλυτικό τρόπο, να διατυπώνετε τις θέσεις σας για κάποιο επίκαιρο θέμα και να απαριθμείτε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B2 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
• Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο επίπεδο Β2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
• Για να φθάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις σας και τον τρόπο εκμάθησης- 600 μέχρι 800 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Μεταξύ του Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat B2 για ενηλίκους δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Τα θέματα τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων.
• Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι πανομοιότυπα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΠΤΗΣ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ B2 (για εφήβους και ενήλικες)

Συμμετέχοντες στην εξέταση B2 (έφηβοι και ενήλικες) έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν. Η ρύθμιση αυτή έχει άμεση εφαρμογή.
Συγκεκριμένα: σε περίπτωση αποτυχίας στη συνολική γραπτή εξέταση (Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή γραπτού λόγου) ή στην προφορική, δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να την επαναλάβουν μόνο μία φορά, στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο και μέσα σε ένα έτος ⃰.
Η εκ νέου δήλωση συμμετοχής για επανάληψη πρέπει να υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης και για όλους τους άλλους υποψήφιους ημερομηνίας.
⃰ Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών:
Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πάτρα, Ρόδος, Χανιά

⃰ Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Δράμα, Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα

Όσοι συμμετείχαν στην τελευταία εξεταστική περίοδο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για επανάληψη μέρους της εξέτασης τον Ιανουάριο 2016.

Τα εξέταστρα για την επαναληπτική εξέταση ανέρχονται σε:
Συμμετέχοντες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: B2 = 80 €
Συμμετέχοντες σε άλλη πόλη: B2 = 92 €
https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/prf/gzb2.html
Zertifikat C1
Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (C1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ…

• να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εκτενών κειμένων και να αντιλαμβάνεσθε ακόμη και τα νοήματα που υπονοούνται.
• να εκφράζεσθε με αυθορμητισμό και ευχέρεια χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε για λέξεις.
• να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική σας ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές σας.
• να διατυπώνετε εκτενώς τις απόψεις σας για σύνθετα θέματα, χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο.
Σε περίπτωση που αποκτώντας το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat C1 θέλετε να πάρετε απαλλαγή από άλλη γλωσσική εισαγωγική εξέταση για υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές , παρακαλούμε απευθυνθείτε, πριν την έναρξη των σπουδών σας, στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή τον Προκαταρκτικό κύκλο σπουδών που σας ενδιαφέρει.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat C1 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
• Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο πέμπτο επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER) .
• Για να φτάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις που έχετε και τον τρόπο εκμάθησης- 800 μέχρι 1000 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Μεταξύ του Goethe-Zertifikat C1 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat C1 για ενηλίκους δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Τα θέματα τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων.
• Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι πανομοιότυπα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΠΤΗΣ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ C1 (για εφήβους και ενήλικες)

Συμμετέχοντες στην εξέταση C1 (έφηβοι και ενήλικες) έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν. Η ρύθμιση αυτή έχει άμεση εφαρμογή.
Συγκεκριμένα: σε περίπτωση αποτυχίας στη συνολική γραπτή εξέταση (Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή γραπτού λόγου) ή στην προφορική, δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να την επαναλάβουν μόνο μία φορά, στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο και μέσα σε ένα έτος ⃰.
Η εκ νέου δήλωση συμμετοχής για επανάληψη πρέπει να υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης και για όλους τους άλλους υποψήφιους ημερομηνίας.
⃰ Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών:
Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πάτρα, Ρόδος, Χανιά

⃰ Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Δράμα, Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα

Όσοι συμμετείχαν στην τελευταία εξεταστική περίοδο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για επανάληψη μέρους της εξέτασης τον Ιανουάριο 2016.

Τα εξέταστρα για την επαναληπτική εξέταση ανέρχονται σε:
Συμμετέχοντες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: C1 = 85 €
Συμμετέχοντες σε άλλη πόλη: C1 = 95 €
https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/prf/gzc1.html

Zertifikat C2 : Großes Deutsches Sprachdiplom

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C2 : Großes Deutsches Sprachdiplom απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί άριστες γνώσεις και αντιστοιχεί στο έκτο επίπεδο (C2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ…

• να κατανοείτε χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζετε και ακούτε στα Γερμανικά.
• να συνοψίζετε πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.
• να εκφράζεσθε αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια και να διατυπώνετε λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, ακόμα και όταν πρόκειται για σύνθετα θέματα.
Το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές να εισαχθούν σε γερμανικά πανεπιστήμια και ανώτατα ιδρύματα. Σε πολλά μέρη αναγνωρίζεται ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που δίνει στους κατόχους του το δικαίωμα να διδάξουν Γερμανικά.

Νομικό πλαίσιο για τις γλωσσικές εξετάσεις στα Γερμανικά οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε ανώτατα γερμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (RO-DT) (PDF, 4 MB)

Η εξέταση αναγνωρίζεται από τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας ως πιστοποιητικό για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τους φορείς αναγνώρισης στα εκάστοτε κρατίδια, όπως: Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Παιδαγωγικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών, Περιφερειακή Κυβέρνηση και Διοίκηση Γερουσίας.

Την 01-01-2012 το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom αντικατέστησε τα πιστοποιητικά: Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Για το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
• Το Goethe-Zertifikat C2:Großes Deutsches Sprachdiplom προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις του έκτου και ανώτατου επιπέδου – C2 – της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες(GER).
• Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο ικανοτήτων χρειάζεστε – σε εξάρτηση από τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις προϋποθέσεις εκμάθησης – τουλάχιστον 1000 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.
https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/prf/gzc2.html

Εισαγωγή στην Γερμανική Φιλολογία

Προετοιμασία σε μαθητές για την εισαγωγή τους στην Γερμανική Φιλολογία από το έμπειρο κι εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου μας. Ενημερωθείτε σήμερα για τον κύκλο σπουδών που σας ταιριάζει.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s